הלימודים ברגבים כנרת

לאחר העבודה, לומדים הנערים לימודים מרוכזים לקראת קבלת תעודת בגרות מלאה.

מתמטיקה ואנגלית נלמדים בשלושת הרמות – 3-5 יח"ל, בהתאם לרצונם ויכולותיהם של התלמידים.

המקצועות הנלמדים ברמה מוגברת הם תורה שבעל פה ומקצועות הבחירה.

צורת הלימוד הייחודית מחזקת אצל התלמיד את האחריות האישית על למידתו ומאפשרת לו לרכז את כוחותיו ומאמציו,

לחוות חוויות הצלחה ולרכוש הרגלי למידה יעילים.

accessibility