לימודי קודש

אחרי הצהריים לומדים הנערים לימודי קודש בבית המדרש עם הצוות החינוכי ומלמדים נוספים.

בלימוד התורה מושם דגש על פיתוח הרצון של הנער, על בניית עולם רוחני עשיר ההולך ונבנה. על התקדמות נפשית

ומוסרית ועל עמל והעמקה הנובעים מאהבת תורה.

accessibility